B2 Practice exam

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (READING) – B2 Čtení

 1. část Úloha: Přečtěte si odpovědi Miss Vietnam České republiky, slečny Mai Anh Nguyen. Poté přiřaďte vhodné otázky moderátorky (B–O) k odpovědím Mai Anh Nguyen (1–10). Existuje 10 správných odpovědí, nebudete tedy potřebovat všechna písmena. Odpovědi napište do tabulky. Doplňte pouze vaši konečnou odpověď. První odpověď je příklad.
 2. Příklad:
 3. V malebném městečku Goslar v Německu. Ale když mi bylo pět let, přestěhovali jsme se do Prahy. Jako malá jsem mluvila německy, ale brzy jsem přešla na češtinu.A A. Kde jste se narodila?
 1. Měla, paradoxně jsem méně nervózní při zahraničních soutěžích než v Česku. Při pózování mi ale publikum tleskalo a cítila jsem podporu. Bylo to moc příjemné a pomohlo ke konečnému úspěchu.
 2. Hodně záleží na výšce, ideální je být vyšší než 170 cm. Důležité je i to, aby holky byly spíše bílé, i když mně se líbí více ty tmavší. Nos by neměl být plochý, ale vysoký a lepší jsou oči s výraznými víčky. Vždy ale záleží na celkovém dojmu.
 3. Mám už evropské myšlení a asi bych chtěla žít střídavě v Evropě a ve Vietnamu. Jelikož v Praze žiji odmalička, nevnímám českou kulturu jako odlišnou, s českými kluky a holkami si dobře rozumím.
 4. Nevyrostla jsem tam a jejich kulturu nemám zažitou, i když mě rodiče vychovávali se všemi vietnamskými tradicemi. Je to ale krásná země, má bohatou kulturu, nádherné moře, lidé jsou velice přátelští, otevření, ochotní a pracovití.
 5. Oba jsou z Hanoje a do Česka přijeli po dohodě vlád v osmnácti letech pracovat. Táta začínal jako automechanik v Mladé Boleslavi, teď podniká. Maminka pracovala v textilní továrně Tepna v Náchodě, teď je doma. Nyní zvažují, zda se přestěhují zpět do Vietnamu.
 6. Vždycky se tam ráda podívám, ale jen na prázdniny. Nemám tam kamarády, jen příbuzné. Ti mi naopak chybí tady v Česku. Spolužáci jezdí o víkendu na chatu, chodí na návštěvy k příbuzným, já tohle nemám.
 7. Že to není zaostalá vesnice, jak si může většina z nich myslet. U moře jsou krásná turistická letoviska. Letenka sice stojí hodně peněz, ale pobyt je levný. Je to ideální země pro ty, kteří mají rádi exotiku. Možná se Vietnamci na první pohled chovají odtažitě, ale když vás přijmou, o všechno se rozdělí.
 8. Je tam takový zvláštní zvyk, že všichni musí chodit odpoledne na placené doučování. Kdo nechodí, toho učitelé nemají rádi a bude mít problémy. Všichni si na to stěžují, ale nikdo to neřekne nahlas. Děti se od rána do večera učí.
 9. Docela dost, ale chci se mu věnovat až po maturitě. Nemyslím si, že je to dlouhodobá práce, spíš jen koníček, i když módu a trendy hodně sleduji. Rodičům hodně záleží na vzdělání a přejí si, abychom to se sestrou někam dotáhly, a to bez vysoké školy nepůjde.
 1. part task:
 2. Read the answers of Miss Vietnam Czech Repubic, miss Mai anh Nguyen. After _______ questions, the moderator to answers Mai Anh Nguyen

Example:

In the small town Goslar in Germany. But when I was 5 years, we moved to Prague. As a small ___ I spoke German, ,but soon I cam to Czech

A. Where were you born?

_______________

 1. I had, pradoxically little nervousness during the foreign competition than in Czechia. _________ by way of the public applause, and I felt support. It was very nice and it helped me finish succesfully.
 2. It depends a lot on the height, ideally it’s taller than 170 cm. It’s important even for girls to be a little white., even I like the darker ones. the nose shouldn’t be flat, but tall and better are eyes with prominent lids. But it always depends on overall impression.
 3. I already have the European mindset and I would probably like to live alternatively in Europe and in Vietnam. However. I have lived in Prague since I was little, I don’t notice Czech culture as different, with Czech boys and girls I understand well.
 4. I didn’t grow up there and their culture I don’t have experience, however my family raised me with all Vietnamese Traditions. But it’s a beautiful country, has a rich culture and a heavenly sea. People are very friendly, open, willing and hardworking.
 5. Both are from Hanoi and they came to Czechia after retirement the government 80’s worked. Dad worked as an automechanic in Mlada Boleslav, now he’s an entreprenuer. Mom worked in a textile factory Tepna Nachode, now she’s home. Now they are thinking it seems they will move back to Vientam.
 6. I always like to watch, but only on vacation. I don’t have friends there, only relatives. Oppositely you miss me here in Czechia. My classmates go oer the weekend to the cottage, go on trips to their relatives, I don’t have it.