dal ruský soud umělkyni sedm let vězení

Za protiválečné vzkazy místo cenovek v obchodě dal ruský soud umělkyni sedm let vězení

Chtěla zastavit konflikt na Ukrajině a nahradila několik cenovek v supermarketu protiválečnými vzkazy. Soud v Rusku za to poslal umělkyni Alexandru Skočilenkovou na sedm let vězení, přičemž státní zástupce požadoval ještě o rok vyšší trest, uvedla agentura Reuters. Ruská hudebnice při slyšení žádala soudce o soucit a moudrost, ale neúspěšně.

Podle soudu se Skočilenková provinila šířením nepravdivých zpráv o ruské armádě, za což v Rusku hrozí odnětí svobody v délce až patnácti let. Umělkyně je ve vazbě už od dubna roku 2022. Její blízcí upozorňují, že má vážné zdravotní problémy, které se během jejího pobytu za mřížemi prohlubují.

Třiatřicetiletá Skočilenková trpí vrozenou srdeční vadou a chronickým střevním onemocněním. Musí také dodržovat bezlepkovou dietu, což je ale ve vazebních podmínkách velmi obtížné. Další pobyt ve vězeňském zařízení by podle advokátů mohl pro Skočilenkovou skončit fatálně, poněvadž se jí nemusí dostat kvalifikované pomoci.

From the anti-war messages in place of pricetags in stores give the russian court an artist 7 years imprisonment

We wanted to stop the conflict tin Ukraine and we replaces some pricetags at the supermarket with antiwar slogans. The court in Russia behind it sent artist Alexandra Skočilenka for 7 years to prison, whereas the public prosecutor requested another year of higher punishment, according to Reuters. The Russian musician at the hearing—-heard requests of the court for compassion and wisdom but was not successful.

According to the court she was guilty of spreading untrue news about the russian army, which in Russia threatens a loss of freedom in up to another fifteen years. The artist has been in jail already since April 2022. People closest to her warn, that she has serious health problems, which limit her movement around ______

33-year old woman suffers from congenital heart and bothers and chronic intestinal sickness. She must also keep a gluten-free diet, which is, in prison conditions, difficult. Another stay in prison could be, according to her lawyer, end fatally, if she doesn’t get qualified care.