📘

Jak na předsevzetí: 7 tipů, které vám pomohou s jejich dodržením

image

Grammar

přitom stačí + infinitive = all you have to do is…

Slovník

Slovo nebo výrazAnglickýON ANKI
bát se
to be afraid
blížit se
to get closer, to approach
blýskat se
to sparkle, to flash
dařit se
to prosper
to locate, to encounter, to come across
řečník
male speaker
řečnice
female speaker
Vedoucí skupiny
leader of the group
Mám přednášku
I’m giving a speech
soustředit se na něco
focus on something (AK)
To je zbytečný
it’s useless
než se
before, or until
it scares
debilní
stupid
nepřehlédl
to miss, overlook
laťka
standard, bar (for expectations)
předpověď
forecast |
klouže to
It’s slippery, it’s slipping |
Vyhovovat
to suit, to accommodated |
málo kdy
hardly ever
hodí se k
to suit (something else, not the person)
předepsaný oblečení
dress code
výstřední (extravagantní)
extravagant
desky
file folder or binder
Ptát se/zeptat se někoho (gen.) na něco (akuz.).
to ask someone something
řítit se
to rush
ochránit
to protect
ally
vyzvat
to urge, to challenge
štít
Shield
image

ARTICLE

🇨🇿

Jak na předsevzetí: 7 tipů, které vám pomohou s jejich dodržením

Se začátkem nového roku má naprostá většina z nás spojená novoroční předsevzetí, která se snažíme (co nejdéle) dodržovat a změnit díky nim v malé či větší míře naše životy.

Pravdou však je, že valná většina z nich má jepičí život. Přitom stačí dodržovat jen pár zásad a předsevzetí jsou rázem daleko snesitelnější a zábavnější. Jak tedy na ně?

1. Nemějte přehnaně velké oči

Zhubnout 50 kg, uběhnout 10 km pod hodinu či našetřit za rok milion korun. Ani jeden z těchto cílů nemusí být nutně nesplnitelný, avšak rozhodně ne pro kohokoliv. Každé své novoroční předsevzetí je tedy třeba tvořit především s ohledem na vaše možnosti a tak, abyste sami sebe nevystavovali extrémním situacím.

Kromě možných následků je velmi pravděpodobné, že nepřiměřenou zátěž v delším časovém horizontu nevydržíte a následně nebudete mít chuť se do tohoto šíleného procesu znovu zapojit.

Odborníci proto obecně doporučují volit mírnější předsevzetí s tím, že je vždy lepší je případně postupně zintenzivňovat. Když člověka předsevzetí nesvazují, je schopný je plnit dlouhodoběji a snáz.

2. Vytvořte si návyk

Vykonávání některých předsevzetí může být pro člověka zprvu nezvyklé, z čehož může opět pramenit pocit diskomfortu. Například lidé, kteří dlouhodobě nesportují, se budou asi při prvních kilometrech běhu cítit zvláštně, stejně tak jako milovníci tučných jídel při konzumaci zdravějších potravin. Klíčem k úspěchu je v tomto směru vytvoření si návyku, díky kterému přijmete nové chování za své. Tvorba návyku ale vyžaduje čas. Ten je sice člověk od člověka různý, obecně ovšem panuje přesvědčení o tom, že k jeho vytvoření je třeba 21 dní. Je tedy skutečně důležité vytrvat, výsledek se dříve či později dostaví a vám se začne předsevzetí díky němu plnit daleko snáz.

3. Nekončete po prvním neúspěchu či vynechání

Co si budeme povídat, při dietách má člověk čas od času nutkání trochu zhřešit – například při různých oslavách. Při sportování se zase za špatného počasí nikam nechce a při spoření je holt občas potřeba udělat sám sobě radost, než vše cpát bezmyšlenkovitě „do kasičky“. Ve všech případech výše se bavíme o potenciálním porušení předsevzetí, ale upřímně, jsme jen lidi a čas od času zkrátka vypnout potřebujeme. Své předsevzetí tak určitě po prvním nezdaru neodpískejte, ale pokuste se na něj hned další den navázat a to hlavně bez výčitek. Jeden „day off“ vás totiž v žádném případě nesrazí zpět na začátek. Jen dávejte pozor na to, ať není „vynechávek“ víc než je zdrávo.

4. Nebojte se je rozfázovat

Je vaším předsevzetím jíst více zeleniny nebo třeba udělat denně 100 kliků a dřepů, ale zdá se vám tato vize jako velmi těžko splnitelná? Když „na ní“ půjdete chytře, zvládnete jí levou zadní. Není totiž žádná ostuda, když se – třeba jen ze začátku – rozhodnete zeleninu dávkovat do menších dávek v průběhu dne, než abyste jí do sebe nahrnuli naráz, či když dřepování a klikování rozfázujete na polovinu ráno a polovinu večer. Postupem času, až si na svá předsevzetí zvyknete, si pak můžete režim hravě upravit tak, že příděl zeleniny navýšíte a cvičení „sfouknete“ taky naráz, jelikož to pro vás bude snadnější a splnitelnější.

5. Nevnímejte je jako nepříjemnou povinnost

Velmi častou chybou u dodržování předsevzetí je špatné „nastavení“ hlavy, kdy jim člověk zcela nevěří, respektive s nimi není vnitřně stoprocentně srovnaný. Pokud tomu tak je, pak nemá smysl s jejich plněním ani začínat, jelikož jste předem odsouzeni k neúspěchu. Je proto skutečně třeba si vše nastavit tak, aby pro vás bylo předsevzetí komfortní a hlavně abyste jej vnímali jako osobní seberozvoj a nikoliv jako nemilou povinnost. Hubnete, sportujete, spoříte či děláte spoustu jiných věcí jen a jen pro sebe, abyste byli v budoucnu z jakéhokoliv důvodu spokojenější.

6. Nebojte se do nich zapojit okolí

Některá předsevzetí mohou do značné míry ovlivnit nejen vás, ale i vaše okolí. Například tak, že se ve vaší rodinné lednici začne rázem častěji objevovat zdravější jídlo. Určitě proto není od věci při plnění předsevzetí spolupracovat i s vaším okolím. Jíst při rodinném obědě zdravé jídlo pro vás bude psychicky daleko příjemnější než sedět u stolu se zdravým jídlem sám či sama v obklopení smažených hranolek a řízků. Jasně, vaše okolí musí být v tomto směru tolerantní, ale pokud na vaši „hru“ přistoupí, pomůže nejen vám, ale i sobě.

7. Vzdát se neznamená prohrát

Uvedené tipy nejsou samozřejmě zárukou toho, že s předsevzetím stoprocentně uspějete. Myslete však na to, že vzdát se neznamená prohrát – tedy minimálně v případě, že za sebou alespoň nějakou cestu už máte. Dodržení předsevzetí není zkrátka vždy jen o vás, ale podepisují se na něm i mnohé vnější faktory, které mohou do dodržování „hodit vidle“. Obecně se však doporučuje snažit se předsevzetí před jeho úplným odpískáním upravit tak, aby bylo splnitelné. I drobné plnění je pořád cestou vpřed, zatímco úplná rezignace znamená stagnaci. Utlumení intenzity předsevzetí navíc může sloužit jen jako jakýsi přechodový můstek do další fáze, která bude opět ve stejné či dokonce vyšší intenzitě než na jaké člověk s předsevzetím začínal. Když se však předsevzetí utlumit nepodaří a je třeba jej odpískat, odcházejte se vztyčenou hlavou. I chuť něco dělat je zkrátka lepší než nedělat nic.

Malá motivace na závěr

Říkáte si, že jsou předešlé řádky jen plytké řeči, které nemohou fungovat a které tedy nemá smysl ani dodržovat? Dovolte mi nesouhlasit. Ve všech bodech výše totiž vycházím z vlastních zkušeností. Za necelého půl roku se mi podařilo zhubnout přes 30 kg jen díky výše zmíněným pravidlům. A upřímně, o nic náročného se nejednalo. Stačí v sobě zkrátka jen nastartovat určitou rutinu a v hlavě si nastavit cíl, za kterým člověk chce jít s tím, že někdy je tempo, kterým kráčíte k cíli rychlejší a někdy zase (kvůli volnějším dnům) pomalejší. Výsledek se totiž dostaví vždy, stačí jen vytrvat a být si vědom toho, že plněním vašeho předsevzetí posouváte sebe, nikoliv okolí. To z něj ale pak může profitovat, což je další skvělou přidanou hodnotou celé věci. Tak hodně štěstí, pevnou vůli a jasnou mysl!

🇺🇸

How to make resolutions: 7 tips, which will help you keep them.

With the beginning of the new year, it has most of your together new years resolutions, which we try (as long as possible) to keep and change our lives to a bigger or smaller extent, thanks to them.

However, the truth is the vast majority of them have a short life life. All you have to do is keep a few pinciples and resolutions are suddenly more tolerab;e and enjoyable. Let’s get on to it!

  1. Don’t have too hungry eyes?
  2. Build habits
  3. don’t finish after your first failure or omission.
  4. Don’t be afraid of phasing them out.
  5. Don’t notice them like unpleasant obligations
  6. Don’t be afraid spread them around
  7. Giving up doesn’t mean to lose.
  8. Small motivation in conclusion

1. Don’t have too hungry eyes

To lose 50kg, run 10 kilometers in under an hour or save a million crown in a year. Not even one of these goals must be necessarily unachievable, but decided not for anyone. Everyone of your new years resolutions is now for example to create ______ s ______ on your possibilities and so, in order to support yourselves in extreme situations.

Except for the result possibilities it’s very likely, that ___________ in another time to hold the horizon and ______ not to have a taste for the strong process to again _________.

People against everyday recommendations ___ more peaceful resolutions with it. that are always better than attempting more intensive ones. When a person doesn’t consider a resolution, the ability to fulfill it __________