Krize ve společnosti, jež vyvinula ChatGPT.

Krize ve společnosti, jež vyvinula ChatGPT.

Krize ve společnosti, jež vyvinula ChatGPT. Končí další z lidí, kteří stáli u vzniku firmy.

Z americké společnosti OpenAI, která vyvinula chatovací systém ChatGPT, se po odvolání výkonného ředitele Sama Altmana rozhodl odejít i předseda správní rady Greg Brockman, informoval v sobotu server BBC.

Altman i Brockman stáli u vzniku firmy, kterou podle aktuálních informací serveru The Information opouštějí i další lidé. Krize ve společnosti se tak podle agentury Reuters prohlubuje.

Společnost OpenAI v pátek oznámila, že ztratila důvěru v Altmanovu schopnost pokračovat v řízení podniku. To tak dočasně převezme nynější technologická ředitelka Mira Muratiová.

Firma také v pátek oznámila, že Brockman odstoupí z funkce předsedy rady, ale zůstane v podniku. Brockman nicméně později sdělil, že se rozhodl z firmy odejít. Dodal, že on i Altman jsou postupem společnosti „šokováni a zarmouceni“.

Podle serveru The Information rezignovali rovněž tři vysoce postavení výzkumní pracovníci společnosti OpenAI – Jakub Pachocki, Aleksander Madry a Szymon Sidor.

Tvář celého odvětví

OpenAI, kterou podporuje Microsoft, zhruba před rokem vypustila na trh svého chatbota ChatGPT, což spustilo všeobecný zájem o generativní umělou inteligenci (AI) a soutěžení technologických firem v tomto odvětví.

Termínem generativní umělá inteligence se označují systémy, které na základě tréninku na obrovském množství dat dokážou vytvářet zdánlivě originální výstupy ve formě textů či obrázků v reakci na zadání uživatele.

Altman byl tváří vzestupu společnosti OpenAI a mnozí ho považují za tvář celého odvětví umělé inteligence, připomíná BBC. Mimo jiné vypovídal před americkým Kongresem v rámci slyšení, které se zabývalo příležitostmi a riziky spojenými právě s umělou inteligencí.

Provozní ředitel OpenAI Brad Lightcap v sobotu v interním sdělení podle agentury Reuters napsal, že Altman musel odejít, protože se zbytkem správní rady přestal komunikovat. Za jeho odchodem podle Lightcapa tedy nejsou žádné finanční nesrovnalosti ani nic jiného, co by souviselo například s obchodními či bezpečnostními záležitostmi.

Agentura Bloomberg v říjnu s odkazem na své zdroje informovala, že společnost OpenAI jedná o prodeji zaměstnaneckých akcií, který by firmu ocenil zhruba na 86 miliard dolarů (1,9 bilionu korun). Server The Information nyní napsal, že tento plán je po aktuálních personálních otřesech v ohrožení.

Crisis in the company, which developed ChatGPT. Another one of the people who founded the firm leaves.

From the American company OpenAI, which developed the chatting system ChatGPT, proclaimed after the performance manager Sam Altman decided to leave and even the chairman Greg Brockman gave correct advice, informed on Saturday the BBC.

Both Altman and Brockman were there at the founding of the firm, which according to current information from the server The Information, other people are leaving too. The crisis in the company is deepening according to Reuters news agency.

The company OpenAI on Friday said that they’ve lost confidence in Altman ability to continue in business management. So at the same time manager Mira Muratiova will take the highest technological position

The firm said also on Friday that Brockman would step down from functioning as chairman, but stay within the company. However, Brockman later shared the decision to exit the firm. He offered that both he and Altman were shocked and saddened by the company’s actions.

According to the The Information, three high-ranking researchers positions had been resigned according to a server at the company OpenAI. Jakub, Aleksander and Szymon.

The face of every _____

OpenAI, which Microsoft supports, roughly a year ago released to the market it’s Chatbot, ChatGPT, which triggered universal interest in generative artifical intelligence, and competition of technological firms within that industry,

Terminal generative artificial intelligence denotes systems, which are based on training on large amounts of data show how to create ______ original exchanges in the form of text which pictires and reactions of ______ live people.

Altman was the face of the company Open AI and _____ him they used from his face every _____ artifical intelligence, _______ BBC.

Outside of a different image before American congressman in the framework heard, which the ex- opportunity and ______ people together law with artificial intelligence.