TASTE OF PRAGUE | Přaní a Předsevzetí
👂🏼

TASTE OF PRAGUE | Přaní a Předsevzetí

💡

Taste of Prague Podcast

image

Honza and Zuzka are tastemakers here in Prague. On their podcast, Taste of Prague, they share their well-informed opinions and allow us a peek into their international travels. I had the pleasure of interviewing Honza for Dream Prague 👇, and being featured on his podcast in English.

Treat yourself to one of their food tours here and subscribe to their podcast here.

Celý Podcast Link

🎯Lesson Goal

For this listening exercise, I sampled an Taste or Prague podcast episode from 2022. I like listening to their conversations because they cover topics I enjoy, like food, travel, culture and they even dabble in current events. Honza speaks a bit fast, but it challenges me. Zuzka speaks more slowly, and I can identify a bit of a Prague accent.

My goal for this listening lesson is to try to understand and then translate what they§re talking about. Sometimes I was able to translate directly from the listening, sometimes I had to get AI to transcribe what they were saying so that I could then translate the writing. In the worst cases, I had to use Google Translate or Globse.com to get the meaning.

In case you wanted to do some listening comprehension, I wrote some questions for you below. 👇🏼

Slovník

Slovo nebo výrazAnglickýPříklad 1
Já za to nemůžu

It’s not my fault

to seš ty

that’s you

skromný

humble, modest

Podle mého skromného názoru = in my humble opinion

will occur

Taková situace může snadno nastat

pečlivě

Thouroughly, carefully

Tom o tom problému pečlivě přemýšlel.

Nějak se mi nedaří…

I’m having a hard time…

Nějak se mi nedaří ti rozumět, chlape.

zejména

especially, in particular

To je zbytečný

it’s useless

než se

before, or until

než se vrátím = until I get back

it scares

Děsí mě to = It scares me

debilní

stupid

Zní to debilně = it sounds stupid

nepřehlédl

to miss, overlook

laťka

standard, bar (for expectations)

Laťka se zvedla - The bar is raised

vymlouvá se na to

to make an excuse (for something)

vymlouvá se na to, že je unavená

to annoy, to irritate

Chlape, začínáš mě štvát

image

Cvičení 1 - Přání pro nový rok

1. Jaké jsou tři přání Honzy pro příští rok?

Odpovědi
 1. Konec války
 2. Lepšího Prezidenta
 3. Míň rozdělení mezi lidma

2. Jaké jsou tři přání Zuzky na příští rok?

Odpovědi
 1. Konec války
 2. že abysme byly zdráví ?
 3. že Jonáš může zvládnul přestup do jiné instituce

Transcript

Zuzka

Dobře, tak tady máme další a to jsou tři přání pro příští rok. Může projet rychle, protože já to mám jako já. To jsou moje. Jsou úplně jasný.

Zuzka

Tak to já asi všech.

Honza

Konec války. Lepšího prezidenta a co teda jako?

Zuzka

To je taková laťka, kterou by nepřehlédli jenom pár z těch kandidátů, že jo?

Honza

Jasně.

Zuzka

Lepšího prezidenta

Honza

Výrazně lepšího prezidenta A míň jak je? Zní to debilně. Tak když to čtu jako míň rozdělení mezi lidma, že Prostě mám pocit, že.

Zuzka

Takoví.

Honza

Jako já jsem, ale jako jako kdybych soutěžil v ….Ale jo, mě to vlastně fakt děsí. Tohle mě děsí víc než cokoliv jiného. Prostě jak se radikalizují lidi. Prostě.

Zuzka

Ale ta situace ekonomická není ideální a já si myslím, že to bude horší, než se to zlepší. Ale jo.

Honza

Jo, jasně, ale ale ano.

Zuzka

Přání, přání by to bylo hezký a já mám taky samozřejmě konec války. Mám to, abysme byli zdraví. A pak mám, protože Jonáš asi čeká škola, nebo určitě ho čeká přestup do nějaký jiný instituce, aby to bylo to jako hodně věc, která mi teď leží v hlavě a no, aby to prostě zvládnul.

Honza

Jo, jasně.

Anglicky

Zuzka

Good, so here I have another they are three wishes for next year. We can go through (them) fast, because I have it like me…These are mine. They are completely clear.

Zuzka

So I guess everyone. (meaning we all have the same wishes?)

Honza End of the war. A better president…and what’s this….

Zuzka

It’s such a bar (standard), which such a few candidates would not miss, you know? (meaning the current pres., Zeman, has sety such a low bar, most of the candidates could clear it.)

Honza

Clearly.

Zuzka

A better President.

Honza

A significantly better president. And less how? It sounds stupid. So, when I read like “less differences between people” (what he wrote) I just have the feeling that….

Zuzka

Like that.

Honza

like I am, or like if there would be a competition in…Or yeah. It really scares me. This scares mre more than anything else. Just how radicalized people are.

Zuzka

But the economic situation isn’t ideal and I think that it will get worse before it gets better. But yea.

Honza

Yeah, it’s clear. But yeah.

Zuzka

These wishes would be great and I have also of course to end the war. I have it, that we would be healthy. A then I have, because Jonáš is waiting for school, or of course he is waiting for a transfer to some different institution, that it will be a good thing, which is noiw in my head and yeah, that he will manage it.

Honza

Yeah, clearly.

Cvičení 2 - První předsevzetí Honzy

Poslech

1. Ve kterém měsíci si Honza každý rok zapišuje do svého deníku?

Odpovědy

v lednu

2. z komu Zuzka dostala nápad že Honza má ADHD?

Odpovědy

z podcastu Deník N

Transcript

Zuzka

Tak ještě máme tři předsevzetí.

Honza

Mám začít?

Zuzka

Začni.

Honza

Tak jo. Více zorganizovat. A to je moje bolístka…

Zuzka

Já bych si řekla, že kdyby sis pustil ten podcast z minulého roku, tak tam bude úplně to stejný. Ale tak.

Honza

To je, to prostě nebudu. To je zbytečný.

Hlavně jako čas. Nějak se mi nedaří prostě zejména vybalancovat čas jako s Jonášem a s prací a vlastně jako s nějakým chceš mít [tajemem?] a tohle místo. Já si každý rok kupuju diář.

Na začátku roku a velmi, velmi pečlivě ho vyplním první týden ledna, pak míň pečlivě druhé týden ledna…Myslím si, že jakmile nastane jiný měsíc než leden, tak už tam nic není.

A možná to třeba není úplně pro mě systém. Možná jako najít nějaký jiný systém, kdyby víc a fungoval, ale tím jak otvíráme Šodo, tak na sebe citím větší tlak, že jako teďka ten můj bullshit, za které se trochu stydím, jako budou vědět i jiný lidi a jako bude to mít dopad na jiný lidi než na….

Zuzka

než na mě

Honza

než na tebe. Ty to zvládneš, ty jsi slíbila před Bohem, že to vydržíš, ale ostatní ne. Takže jakoby nějak bych chtěl jít do sebe. No a nedávno jsi mi měla takový skromný…a jak to říct, Prostě…skromný nápad, že možná mám ADHD

Zuzka

a jsem tudíž poslouchala to bylo v několika podcastech, bylo to podcast myslim si, že to byl deník N studio n.

Honza

Jak život D Já jsem si to ještě neposlechla.

Zuzka

A pořád Honzovi říkám Honzo, to seš ty, to seš, to seš totálně ty. Ten kluk co mluvil ten pán co mluvil tak se říká uplňe přesně to seš ty. Takže Honza si to ne… Honza říká já si to poslouchat nebudu.

Honza

Víš vidíš, že za to nemůžu. No takže to je moje první předsevzetí.

Zuzka

Tak super!

Anglicky

Zuzka

So we still have three resolutions

Honza

Should I start?

Zuzka

Start.

Honza

So, Be more organized. And this is my painpoint….

Zuzka

I would say that, if you had released a podcast last year, it would have been the exact same.

Honza

So I just won’t. It’s unnecessary.

It’s mainly like time. Somehow I don’t manage in particular to balance time like with Jonáš and with work and when you want to have a place for something secret. Every year I buy a diary.

At the start of the year, I fill it very, very meticulously the first week of January, then less meticulously the second week of January. I think that as soon as any other month occurs other than January, there is nothing there.

And maybe it not quite the system for me. Maybe to find a different system, which will work better, but by the time we opened Šodo (restaurant), I felt more personal pressure, that like now my my bullshit, from which I’m a little embarrassed, like that I will know will have an impact on other people than…

Zuzka

than on me

Honza

Than on you. You manage it. You promised before god that you would maintain it. But others, no. So that if somehow I want to inside myself. recently you had a humble…and how to say, just…humble idea that maybe I have ADHD.

Zuzka

And I heard to on several podcasts, it was the podcast I think it was Deník N, Studio N.

Honza

How life D, I haven’t listened to it yet.

Zuzka

And I always say to Honza. “Honza, that’s you that’s you that’s totally you. The boy who’s talking, that man who's talking he’s exactly like you.” So Honza…Honza says I won’t listen to it.

Honza

You know, look, that it’s not my fault. Yeah, so this is my first resolution.

Zuzka

So, Super!

Cvičení 3 - Druhý předsevzetí Honzy

Poslech

 1. Co to znamená “Z nuly na jedničku”
Odpovědy
 1. Na co má na mysli, když Honza říká “primitivní věc”
Odpovědy

Transcript

ZUZKA

Máš tam ještě něco?

HONZA

No jo, mám se dobře. Tak jo, druhý tě bude šokovat— víc vařit.

ZUZKA

Fakt jo!

HONZA

Protože…

ZUZKA

Fakt se napsali, super. Co Těšíme?

HONZA

Víc vařit, protože víme. A tak za prvé, z nuly se jde hodně.

ZUZKA

Z nuly na jedničku.

HONZA

Z nuly se dostat rychle. Ale vždycky jsem měl tudíž jakoby nějaký respekt z vaření, že mi to tak nějak jako neuměl a nebo z takovýho. A teď párkrát se stalo, že jsem si něco jakoby rychlého …

ZUZKA

doma uvařil jo, jo pravda.

HONZA

A vlastně jsem si řek hele, ono to jako vlastně mám jako k tomu mnohem menší respekt, než jsem měl dřív, tím asi jak jsme jako jedli a jak jsem koukal lidem i to, že vlastně zjišťuju, že vlastně to není vlastně, že to dáš.

Jako jo, některý věci, když máš, záleží na tom, jak seš ambiciozní nebo ne, ale prostě s nějakým mym levlu.

Prostě si věřím mnohem víc, než jsem si věřil předtím. A vlastně mě baví třeba jezdit do 20 dvojky a nakoupit, protože já to mám vlastně za jeden den tam jako pracuju kousek, takže vlastně jako můžu

A vlastně mě baví přivézt domů nějaký věci a prostě třeba Jonáškovi udělat nějakou primitivní věc, ale která mu potom jako hrozně chutná.

ZUZKA

Jo, tak super.

Anglicky

ZUZKA

Do you have something else?

HONZA

Good. good, so yeah. It will be a shock. To cook more.

ZUSKA

Really?

HONZA

Because..

ZUZKA

It’s written there, super. So what do we have to look forward to?

HONZA

from scratch (from zero)

ZUZKA

From zero to one (?)

HONZA

To Get from zero quickly. But I've always had some kind of respect for cooking, that I somehow didn't know how to do it or something like that. And now it happened a few times that I felt like something fast…

ZUZKA

He cooked at home, yeah, yeah, true.

HONZA

And I actually said to myself, hey, I actually have a lot less respect for it than I had before, (meaning he’s not as afraid of doing it as before?) probably because of the way we ate and the way I looked at people and the fact that I'm actually finding out that it's not really, that it's you give …

Like yes, some things when you have it depends on how ambitious you are or not, but just with someone at my level.

I just believe in myself a lot more than I did before. And I actually enjoy driving to 20 deuce (Some market?) and shopping, because I have just one day there to work there, so just when I can…

And I actually enjoy bringing home some things and giving Jonas some primitive thing (meaning not professional-level food?) but which he really enjoys.

ZUZKA

Yeah, so great.

Cvičení 4 - Předsevzetí Zuzky

Poslech

 1. Jaká jsou předsevzetí Zuzky?
Odpovědy
 1. Starat se víc o sebe
 2. Soustředit na kvalitní čas s Jonášem
 3. Najit kouče
 1. Proč je v poslední době těšké strávit kvalitní čas s Jonášem?
Odpovědy

Protože on je ve školce do čtyř hodin, a v zimě už je tma. i taky čas rano byl moc hektický.

Transcript

ZUZKA

Tak já tady mám.

“starat se víc o sebe znovu.” Zase jsem v tom.

Hodně o tom přemýšlím.

HONZA

A to znamená cvičit na Zara?

ZUZKA

Jak zlepšit ty věci? Chtěla bych začít chodit na ty na ty pilates. A jako pravidelně a v opravdu v opravdu to. Ne se vymlouvat na to, že dneska prší a dneska nemůžu kvůli tomu a tomu a nestíhám to a atd.

A pak jsem si napsala “víc se soustředit na nějaké a kvalitní čas s Jonášem.”

Přijde mi, že teď jako se to nějak

HONZA

…neděje?

ZUZKA

Ne, ne, to vůbec, ale že… Je toho času jakoby míň a míň, jak je ve školce teď. Vlastně do čtyř hodin každý den a pak teď v zimě už je i tma, tak mi přijde, že nám toho společného času ráno takový hektický a pak nám to společného času dává málo. Chtěla bych se na to víc soustředit.

A pak jsem si napsala, “že bych si chtěla najít kouče” a nějak pracovat na nějakých věcech, co mě štvou. Na mě. Jo.

Honza

Jo, super, tak jo.

Anglicky

ZUZKA

So I have them here.

“Take more care more of yourself” again.

I’ve been thinking a lot about it.

HONZA

So that means, Exercise at Zara?? (Perhaps a joke, although Zara is not declined 🤔.)

ZUZKA

How to improve those things. I would like to start going to pilates. And regularly, really really. Not making excuses like it’s raining today and I can’t because of that and that and I can’t make it, etc.

And then I wrote more focus on quality time with Jonáš“.

It seems to me that now, somehow…

HONZA

…It’s not happening?

ZUZKA

No, not at all, But that…as if such was less and less, how he’s in kindergarten now. Actually until 4 o’clock every day and then now in winter, it’s already dark, so it came to me that that together time in the morning is hectic and then it gives us less time together. I would like to focus more on it.

And then I wrote to myself “that I would like to find a coach” and somehow work on some things that annoy me. About me. Yeah.

Honza

Yeah, super. so yeah.