Děsí

děsit

dělení: dě-sit2

jednotné číslo
množné číslo
1. osoba
děsím
děsíme
2. osoba
děsíš
děsíte
3. osoba
děsí
děsí
rozkazovací způsob
děs
děste
příčestí činné
děsil
příčestí trpné
děšen
přechodník přítomný, m.
děse
děsíce
přechodník přítomný, ž. + s.
děsíc
verbální substantivum
děšení