nalézt

dělení: na-lézt1

jednotné číslo
množné číslo
1. osoba
naleznu
nalezneme
2. osoba
nalezneš
naleznete
3. osoba
nalezne
naleznou
rozkazovací způsob
nalezni
nalezněte
příčestí činné
nalezl
příčestí trpné
nalezen
přechodník minulý, m.
naleznuv, nalez
naleznuvše, nalezše
přechodník minulý, ž. + s.
naleznuvši, nalezši
verbální substantivum
nalezení