nastane

dělení: na-stat1

jednotné číslo
množné číslo
1. osoba
nastanu
nastaneme
2. osoba
nastaneš
nastanete
3. osoba
nastane
nastanou
rozkazovací způsob
nastaň
nastaňte
příčestí činné
nastal
příčestí trpné
přechodník minulý, m.
nastav2
nastavše
přechodník minulý, ž. + s.
nastavši
verbální substantivum
nastání