Vidíš, že

vědět

dělení: vě-dět2

jednotné číslo
množné číslo
1. osoba
vím
víme
2. osoba
víš
víte
3. osoba
vědí
rozkazovací způsob
věz
vězte
příčestí činné
věděl
příčestí trpné
přechodník přítomný, m.
věda3
vědouce
přechodník přítomný, ž. + s.
vědouc
verbální substantivum
vědění