Znáš někoho

znát

dělení: znát1

jednotné číslo
množné číslo
1. osoba
znám
známe
2. osoba
znáš
znáte
3. osoba
zná
znají
rozkazovací způsob
znej
znejte
příčestí činné
znal
příčestí trpné
znán
přechodník přítomný, m.
znaje2
znajíce
přechodník přítomný, ž. + s.
znajíc
verbální substantivum
znání